Back to top

RubberGard EPDM avantajează construcțiile circulare prin modularizare

Economia circulară câștigă din ce în ce mai multă atenție și este recunoscută din ce în ce mai mult în rândul diferitelor industrii și societăți. Reprezintă o soluție potențială modernă pentru eliminarea tensiunilor dintre cererea tot mai mare de materiale și oferta limitată de furnizare a acestora. Conceptul de economie circulară privind reutilizarea, reciclabilitatea și reducerea consumului de materiale și componente a fost deja aplicat cu succes în cazul mai multor produse, de la bunuri electronice la îmbrăcăminte, dar într-o măsură mai mică pentru componente în construcții și clădiri.

În concordanță cu această tendință, politica recentă – Pactul ecologic european – își propune să transforme UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punct de vedere al resurselor, competitivă, în care emisiile nete de gaze cu efect de seră sunt eliminate până în 2050 și în care creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor.

Industria construcțiilor consumă o cantitate semnificativă de resurse la nivel mondial și generează o cantitate considerabilă de deșeuri. Cu toate acestea se încearcă contracararea acestui fenomen contribuind la trecerea către o economie circulară utilizând un fond de construcție mai circular. Construcția modulară se potrivește perfect ideologiei economiei circulare și poate contribui la crearea unui fond de construcție circular. De asemenea, poate reprezenta un factor cheie în reducerea amprentei de carbon în sectorul construcțiilor îmbunătățind aspecte ce țin de acreditarea sustenabilității.

Construcția modulară oferă avantaje ecologice, cum ar fi reducerea consumului de resurse și de producere a deșeurilor, vizând totodată reutilizarea, adaptabilitatea și reciclabilitatea tuturor componentelor. Este un fapt demonstrat că clădirile prefabricate sunt esențiale pentru economisirea materialelor, reducerea producerii de deșeuri, reutilizarea componentelor și diverse alte forme de optimizare în sectorul construcțiilor. Modularitatea permite în plus modificarea, deconstrucția și relocarea clădirii, reutilizând părțile componente aproape ca în cazul pieselor de Lego. Clădirile modulare sunt un nou tip de clădiri „vii“. Aceste clădiri, care pot gândi, simți și se pot adapta vor fi piatra de temelie a orașelor moderne și sustenabile.

În ultimii ani, am înregistrat o creștere a cererii pentru construcții modulare, nu doar în cazul imobilelor rezidențiale, ci și pentru clădirile publice, cum ar fi școlile, spitalele și pentru clădirile comerciale: hoteluri, centre comerciale, etc.

Construcția modulară implică efectuarea lucrărilor în afara șantierului într-un mediu de tip fabrică. Producerea în condiții de fabrică oferă o opțiune foarte atractivă pentru proiectele în care intervalele de timp sunt strânse sau condițiile de amplasament/meteorologice reprezintă o provocare. Modulele sunt create în bucăți mari, care sunt apoi transportate și asamblate pe șantier.

Construcția modulară oferă o gamă largă de beneficii față de practicile de construcție convenționale. Majoritatea acestor beneficii sunt promovate în sectoare specifice unde provocările legate de cost, timp și amplasament o fac deosebit de avantajoasă.

  • Timp de construcție mai rapid – datorită modulelor construite în fabrică și nu pe șantier, într-un mediu bine protejat, timpul și personalul alocat operațiunilor de pe şantier este redus semnificativ. Rezultă de asemenea o reducere a timpilor morți la nivelul de șantier și mai puține constrângeri asociate factorilor meteorologici, programul de construcție devenind mult mai eficient. Lucrările de amplasament și construcția de unități modulare pot avea loc în același timp, existând și în acest caz reduceri semnificative a timpilor de execuţie a lucrărilor.
  • Îmbunătățirea calității și fluidizarea proceselor tehnologice – regimul de construcție din fabrică permite integrarea verificărilor privind asigurarea calității unui anumit stil de fabricație pe tot parcursul procesului tehnologic. Prin aplicarea acestui sistem se evită întârzierile la nivel de șantier anticipându-se escaladarea problemelor; se impun totodată standarde înalte de calitate privind construcția sustenabilă. Din perspectiva sistemului de acoperire, etanșeitatea la apă a fiecărui modul poate fi inspectată și verificată după instalarea sistemului RubberGard EPDM, modulele fiind depozitate până la utilizarea pe șantier.
  • Costuri mai mici – reducerea duratei de execuție a lucrărilor și a personalului la nivel de șantier atrage adesea economii privind costurile, ceea ce permite ca o proporție mai mare din bugetul alocat proiectului să fie dedicată materialelor de înaltă calitate.
  • Risc redus privind sănătatea și siguranța – având în vedere că majoritatea lucrărilor de construcție sunt efectuate într-un mediu controlat în cadrul fabricii, pericolele generale privind sănătatea și siguranța asociate fazei de șantier a unui proiect sunt reduse semnificativ.
  • Expunere redusă la intemperii și contaminanți – la nivelul oricărui șantier, odată ce substratul este acoperit cu membrana pentru acoperiș RubberGard EPDM, acoperișul devine complet etanș. În cazul clădirilor modulare, zona de acoperiș aferentă fiecărui modul este acoperită prin lipire etanșă cu o membrană RubberGard EPDM înainte de depozitarea pe șantier. Majoritatea finisajelor se realizează la fel, în condiții de fabrică. Acest lucru minimizează expunerea substratului la praf, elemente poluante și umiditate, reducând semnificativ riscurile asociate stării substratului.
  • Posibilitatea de adaptare/reutilizare/mutare – clientul are libertatea de a muta sau de a adapta modulele de construcție după asamblare.

Datorită materialelor destinate special construirii clădirilor modulare, cum ar fi membrana de acoperiș RubberGard EPDM de la Firestone, acest sistem poate fi utilizat asigurând o calitate superioară construcției și performanțe pe termen lung. Un material de construcție cu un istoric al calității livrate bine documentat, cu numeroase proiecte de referință și care încă funcționează impecabil la mai bine de 40 de ani de la prima instalare, RubberGard EPDM a devenit un sistem de acoperire preferat pentru proiectele modulare, datorită avantajelor sale în faza de construcție și ulterior pe toată durata de exploatare a clădirii terminate. Sistemul de acoperiș RubberGard EPDM este complet aliniat cu conceptele de construcție modulară, permițând nu numai flexibilitate în proiectare, ci și adaptabilitate față de viitoarele schimbări prin posibilitatea de demontare, reutilizare sau relocare a clădirii chiar și la câteva decenii după construcția inițială.

Sistemul RubberGard EPDM este puternic și flexibil, cu o rezistență excelentă la perforare, reprezentând o soluție de maximă siguranță într-un mediu industrial caracterizat prin activitate intensă. Nu necesită folosirea arzătoarelor sau prelucrare termică de orice fel în timpul instalării, sistemul aplicat la rece poate fi lipit etanș sau fixat mecanic pe substrat, fiind totodată aproape complet inodor. În vederea gestionării compușilor organici volatili (COV) și a solvenților într-un mediu de tip fabrică, Firestone a dezvoltat și un adeziv pe bază de apă pentru a livra un proces de instalare în fabrică sigur și practic inodor.

Finisarea și etanșarea tuturor îmbinărilor pe șantier este și aceasta rapidă și ușoară folosind gama de accesorii QuickSeam Firestone, dezvoltată ca parte a sistemului RubberGard EPDM. Chiar dacă imobilul trebuie modificat sau mutat după mult timp, finisarea se poate face cu ușurință, redând viața unui material deja folosit, dar care funcționează ca o nouă membrană. Această versatilitate, siguranța și ușurința în utilizare a făcut ca sistemul RubberGard EPDM să fie extrem de popular pentru proiectele modulare dintr-o mare varietate de sectoare.

Este posibil ca acest tip de construcție modulară să nu fie întotdeauna alegerea potrivită pentru fiecare proiect, însă este considerat din ce în ce mai mult ca o alternativă potențial avantajoasă la metodologiile de construcție convenționale, satisfăcând cerințele pieței, precum și provocările prezentate de practicile de construcție sustenabile. În acest sens, este deosebit de important ca producătorii, printre care se numără și Firestone, să conlucreze în sectorul construcțiilor modulare pentru a se asigura că profilele de construcție și performanță a produselor lor îndeplinesc cerințele clădirilor modulare, aducând mai multă flexibilitate acestei tendințe aflate într-un vizibil avânt și susținând practicile de construcție circulară.

>> Pentru mai multe informații în legătură cu sistemele de hidroizolare a acoperișului RubberGard EPDM, vă rugăm să ne contactați